logo

Název:

Prostupné zaměstnávání

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007483

Částka: 4 668 750,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2019

Cílová skupina

· Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

· Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Region: území MAS Poličsko

Popis projektu:

Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních potřeb cílové skupiny a významně mohou přispět ke zlepšení jejich situace. Projekt umožňuje cílové skupině zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce. Účastníci projektu budou navíc podpořeni mzdovými příspěvky, které budou kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce. Realizací projektu lze předejít sociální exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, což jsou velmi časté jevy, jež se u cílové skupiny vyskytují. Do projektu se zapojí celkem 6 osob. V rámci projektu budou cílové skupině nabídnuty tyto aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce:

1. Aktivizačně/motivační program

2. Bilanční diagnostika

3. Profesní vzdělávání

4. Individuální adresná péče o účastníky/ice s cílem uplat-nění po celou dobu trvání pro-jektu

5. Dotované zaměstnání - mzdové příspěvky pro zaměs-tnavatele, stáže ve firmách

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integ-race cílové skupiny na trh prá-ce, tzn. uplatnění co možná největšího počtu osob z cílové skupiny.

Dílčí cíle:

Motivace/aktivizace účastní-ků/nic projektu (obnova a posí-lení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat)

Zvýšení kvalifikace a tím zvý-šení šancí na trhu práce.

Individuální podpora a po-radenství cílové skupiny pro zahájení zaměstnání.

Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 56
TÝDEN: 127
CELKEM: 186033

Navigace

Obsah

 

Uživatelé služeb - prostě kluci a holky - bydlí u nás v prvním období v bytech 2+KK nebo 1+KK, pokud možno samostatných pokojích (maximálně po dvou) - to, aby se naučili se starat a přitom to nebyl takový šok, po "děcáku" plném kamarádů ... ale zároveň, aby si zvykali na soukromí a my měli možnost začít je doprovázet - třeba v úklidech, praní, ale i ve společném povídání, práci (jednoduše řečeno - v čem je potřeba)... Máme zde k dispozici celkem 3 byty, v každém mohou bydlet až 3 kluci nebo holky (nebo samozřejmě páry bez ohledu na pohlaví = klidně dvě holky nebo dva kluci, to my neřešíme). 

    

bydlení     bydlení

Pokud si už zvyknou žít tak nějak samostatně a ostatní jim taky třeba už lezou na nervy, stěhují se do samostatného bytu v běžném domě mimo areál našeho statku. Tam už je to samostatnější bydlení, s více starostmi, s větší odpovědností, ale také s větším soukromím.

 

Nyní máme jeden takový byt v bytovém domě ve Svitavách (viz foto pod textem), ve kterém bydlí až 3 lidé, do budoucna plánujeme pronajmout si další byt v Poličce.

 

mapa

Všude se musíme starat o to, jak a v čem žijeme, proto si všechny pokoje, kuchyně, koupelny, WC, chodby atd. uklízí kluci i holky sami - jak jinak, že? My zaměstnanci se jen staráme o to, aby byl pořádek, sami ho ale určitě dělat nebudeme, za nás doma taky nikdo neuklízí, že?