logo

Název:

Prostupné zaměstnávání

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007483

Částka: 4 668 750,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2019

Cílová skupina

· Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

· Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Region: území MAS Poličsko

Popis projektu:

Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních potřeb cílové skupiny a významně mohou přispět ke zlepšení jejich situace. Projekt umožňuje cílové skupině zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce. Účastníci projektu budou navíc podpořeni mzdovými příspěvky, které budou kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce. Realizací projektu lze předejít sociální exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, což jsou velmi časté jevy, jež se u cílové skupiny vyskytují. Do projektu se zapojí celkem 6 osob. V rámci projektu budou cílové skupině nabídnuty tyto aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce:

1. Aktivizačně/motivační program

2. Bilanční diagnostika

3. Profesní vzdělávání

4. Individuální adresná péče o účastníky/ice s cílem uplat-nění po celou dobu trvání pro-jektu

5. Dotované zaměstnání - mzdové příspěvky pro zaměs-tnavatele, stáže ve firmách

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integ-race cílové skupiny na trh prá-ce, tzn. uplatnění co možná největšího počtu osob z cílové skupiny.

Dílčí cíle:

Motivace/aktivizace účastní-ků/nic projektu (obnova a posí-lení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat)

Zvýšení kvalifikace a tím zvý-šení šancí na trhu práce.

Individuální podpora a po-radenství cílové skupiny pro zahájení zaměstnání.

Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 64
TÝDEN: 135
CELKEM: 186041

Navigace

Obsah

http://www.svitavy.cz/cs/m-7311-setkani-pedagogu-pdf-uhk-s-pracovniky-prevence-ve-svitavach/

 

http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/galerie-a-videa/na-pul-cesty-mezi-kriminalem-a-domovem/r~e38d2760c61011e3b566002590604f2e/

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/213562243400017/video/

 

http://pardubicky-kraj.5plus2.cz/farma-v-kvetne-pomaha-lidem-zpatky-do-zivota-fmd-/svitavy.aspx?c=A140702_134930_ppd-svitavy_p2lat

 

svitavsky.denik.cz/zpravy_region/na-rodinu-si-o-vanocich-nehrajeme-20121223.html

 

svitavsky.denik.cz/zpravy_region/dovolena-s-vidlemi-v-kvetne-vam-to-vyplni-20121218.html

 

svitavsky.denik.cz/zpravy_region/jezisek-se-narodil-ve-chleve-v-kvetne-zahrade-20121216.html 

 

svitavsky.denik.cz/galerie/kvetna-zivy-betlem171212.html

 

www.svitavy.cz/cs/m-1285-kvetna-zahrada-opravi-posledni-strechu-domu-na-pul-cesty-kvetna

 

svitavsky.denik.cz/zpravy_region/klienti-sdruzeni-kvetna-zahrada-pomahaji-20120418.html

 

svitavsky.denik.cz/kultura_region/stedry-den-v-kvetne-zahrade-20111229.html

 

svitavsky.denik.cz/zpravy_region/v-kvetne-zahrade-se-odehral-znamy-biblicky-pribeh.html

 

chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/deti-si-vyzkousely-praci-na-statku20111013.html

 

svitavsky.denik.cz/zpravy_region/jarni-uklid-je-v-plnem-proudu20110309.html

 

svitavsky.denik.cz/zpravy_region/domov-na-pul-cesty-pomaha-mladym-uz-pet-let.html

 

svitavsky.denik.cz/zpravy_region/kluci-z-kvetne-pomohli-i-pri-povodnich20100915.html

 

svitavsky.denik.cz/zpravy_region/mala-fenka-zachranila-male-kuzle-20100213.html

 

svitavsky.denik.cz/zpravy_region/objektivem-vanoce-v-dome-na-puli-cesty20081222.html

 

svitavsky.denik.cz/zpravy_region/zabijacka-v-kvetne-zaharade20080415.html

 

svitavsky.denik.cz/zpravy_region/ceska_zabijacka_v_kvetne200712.html

 

svitavsky.denik.cz/zpravy_region/kvetna_20071219.html

 

www.rozhlas.cz/pardubice/posviceni/_galerie/395609

 

svitavsky.denik.cz/zpravy_region/spoji_ekologii_s_ekonomii20070.html

 

svitavsky.denik.cz/zpravy_region/dobrovolnici_ochrani_stromy_pr.html

 

svitavsky.denik.cz/zpravy_region/start_do_zivota_v_kvetne200705.html