logo

Název:

Prostupné zaměstnávání

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007483

Částka: 4 668 750,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2019

Cílová skupina

· Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

· Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Region: území MAS Poličsko

Popis projektu:

Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních potřeb cílové skupiny a významně mohou přispět ke zlepšení jejich situace. Projekt umožňuje cílové skupině zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce. Účastníci projektu budou navíc podpořeni mzdovými příspěvky, které budou kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce. Realizací projektu lze předejít sociální exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, což jsou velmi časté jevy, jež se u cílové skupiny vyskytují. Do projektu se zapojí celkem 6 osob. V rámci projektu budou cílové skupině nabídnuty tyto aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce:

1. Aktivizačně/motivační program

2. Bilanční diagnostika

3. Profesní vzdělávání

4. Individuální adresná péče o účastníky/ice s cílem uplat-nění po celou dobu trvání pro-jektu

5. Dotované zaměstnání - mzdové příspěvky pro zaměs-tnavatele, stáže ve firmách

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integ-race cílové skupiny na trh prá-ce, tzn. uplatnění co možná největšího počtu osob z cílové skupiny.

Dílčí cíle:

Motivace/aktivizace účastní-ků/nic projektu (obnova a posí-lení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat)

Zvýšení kvalifikace a tím zvý-šení šancí na trhu práce.

Individuální podpora a po-radenství cílové skupiny pro zahájení zaměstnání.

Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 64
TÝDEN: 135
CELKEM: 186041

Navigace

Obsah

Dne 12.9.2012 nás navštívili obyvatelé  Domu s pečovatelskou službou  v Poličce.

Nadšeně přivítali možnost kontaktu se zvířaty a zavzpomínali na dobu, kdy podobná zvířata mívali doma. Prohlédli si prostory Domu na půl cesty a při posezení v komunitní místnosti a povídání o radostech a strastech života na statku uběhlo odpoledne velmi rychle.

 

návštěva důchodců z Poličky     návštěva důchodců na statku

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěva poslance Pharm.Dr. Jiřího Skalického, Ph.D. v Květné:

O projekty Systému včasné intervence a sociální prevence hovořil Jiří Skalický při své návštěvě Svitav se starostou Davidem Šimkem a Erichem Stündlem, který má problematiku ve městě na starosti. „Především jsem byl zvědavý na projekt občanského sdružení Květná Zahrada, které provozuje sociální službu Dům na půli cesty.“ Navštívil i farmu, kterou Dům na půli cesty provozuje od roku 2005 a která slouží k ubytování klientů a k jejich ergoterapii.

„V Květné Zahradě poskytují ubytování i zaměstnání mladým lidem od 18 do 26 let, kteří se vracejí z dětských domovů nebo dalších zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo výjimečně také z výkonu trestu odnětí svobody,“ vysvětluje koordinátor prevence kriminality radnice Erich Stündl. Člen výboru sdružení a zástupce vedoucího Domu na půli cesty Stanislav Větrovský jej doplňuje: „Klientem Květné zahrady je nejčastěji mladý člověk ve věku kolem 19 – 20 let, jehož návrat do původního prostředí rodiny není z různých důvodů možný, nebo je dokonce nežádoucí. Jedná se o mladé lidi, kterým v minulosti jeden nebo oba rodiče zemřeli, nevykonávali řádně rodičovské povinnosti, o děti řádně nepečovali, nebo je dokonce zanedbávali, poškozovali nebo týrali.“ V současné době žije na statku 13 klientů.

Uživatelé služeb – mladí muži a dívky – bydlí v prvním období na statku v samostatných pokojích po jednom či po dvou. „To je kompromis v porovnání se životem v dětském domově, kde měli kolem sebe spoustu kamarádů. Neměli by bydlet hned sami,“ vysvětluje Stanislav Větrovský: „Současně si zvykají na soukromí a my máme možnost je začít doprovázet – v úklidech, praní, ale i ve společných aktivitách i práci, zkrátka v čem je potřeba.“

Kromě ubytování zajišťují klientům v rámci tzv. sociálního podnikání také soustavnou práci, která je základem jejich socializace, případně resocializace. Sdružení při obstarávání práce spolupracuje s obcemi i úřady. Klienti pracují například pro Mikroregion Svitavsko při údržbě cedulí naučné stezky, drobných opravách a úklidech a spolupracují s Technickými službami města Svitav. „Na jaře nám doslova „vyčistily“ Svitavy,“ chválí Erich Stündl. Když někdo z těch, kteří tu bydlí, nemá práci, pracuje na statku. Roční doby nesou různé druhy prací - jarní úklidy, letní sena, podzimní příprava dříví a zimní úklid sněhu. Základní pravidlo je nekompromisní: „Pracovat, chodit do školy a dodržovat pravidla se prostě musí,“ podtrhuje Stanislav Větrovský a dodává, že porušení těchto základních pravidel znamená opuštění statku. „Flákat se taky dá, ale rozhodně ne u nás na statku. Samozřejmě si umíme najít čas i na odpočinek, zábavu, koníčky a srandu,“ dodává.

 Jiří Skalický byl překvapen mnoha aktivitami, které zde nabízejí a ještě plánují: „Mladí lidé zde nacházejí významnou oporu poté, co jsou po dosažení hranice dospělosti doslova vydáni napospas tvrdé realitě, na kterou ani nemohou být dostatečně připraveni. Obdivuji práci všech lidí, kteří se rozvoji Květné zahrady věnují, aktivity do sebe perfektně zapadají.“ Kromě takzvaného sociálního podnikání, zejména v oblasti zemědělské výroby, zde školí a vzdělávají. A připravují další novinky, od roku 2012 zde budou poskytovat i ubytování turistům v rámci takzvané agroturistiky. „Prohlédl jsem si celý statek včetně prostor, kde v nejbližší době otevřou malou pekárnu a sýrárnu. Jsem mile překvapen, jaký způsob práce v sociální oblasti a jejího rozvoje zde zvolili a rozvíjejí jej. Navíc je vidět, že to zakladatele a všechny, kteří zde s lidmi pracují, moc baví,“ uvedl Jiří Skalický.

(převzato ze stránek poslance J. Skalického)

 návštěva poslance   návštěva poslance   návštěva poslance

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V pátek 2.10. 2015 jsme v Květné Zahradě měli vzácnou návštěvu – přijeli za námi paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová s doprovodem, paní náměstkyně hejtmana Jana Pernicová, starosta Svitav pan David Šimek, starosta a místostarosta Květné pánové Petr Škvařil a Vojtěch Pražan, zastupitelka Květné paní Zdeňka Mojdlová, předseda správní rady Květné Zahrady Erich Stündl. Rádi jsme je přivítali.

 

foto1foto2foto3foto4

 

 

:-)