logo

Název:

Rekonstrukce bytového domu se zázemím pro uživatele sociální služby Dům na půl cesty v Květné

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002376

Stručný popis projektu:

Podstatou projektu je vybu-dování prostor a nákup vyba-vení nového Domu na půl cesty v Květné. Proběhne nákup a rekonstrukce objektu, který je nyní ve vlastnictví obce Květná, a to do podoby bytového domu se zázemím, ve kterém bude po dokončení poskytována služba Dům na půl cesty v Květné. V rekonstruovaném domě bude 8 garsonek, každá pro jednoho uživatele uvedené služby. Spolu s tímto objektem budeme poskytovat službu ve dvou až třech bytech mimo obec Květnou (Svitavy, Po-lička). Rekonstruovaný objekt bude také zahrnovat komunitní místnost pro setkávání s uživateli a prostory pro nácvik pracovních a sociálních doved-ností.

Cíle:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění poskytování sociální služby Dům na půl cesty spočívající ve vytvoření no-vého, lépe vyhovujícího zázemí včetně ubytování klientů, s pří-mým důsledkem pro jejich úspěšné začleňování do spo-lečnosti a zaměstnání.

Výsledky:

Výsledkem předkládaného pro-jektu je vybudovaný bytový dům se samostatnými garsonkami pro 8 uživatelů a zázemím pro poskytování sociální služby Dům na půl cesty Květná. Každý uživatel služby bude ubytován v samostatné gar-sonce, dům bude řešen tak, aby odpovídal svým uspořá-dáním běžnému bydlení, záze-mí pro výkon činností služby bude v samostatném podlaží. Součástí domu budou komu-nitní a vzdělávací místnosti, prostor pro nácvik pracovních dovedností a technické zázemí.

Informace:

Na projekt poskytována finan-ční podpora z Evropské unie, a to Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřed-nictvím Integrovaného regionál-ního operačního programu říze-ného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 

------------------------------------------

KONTAKT:

Květná Zahrada, z.ú.

IČ: 27005879

Květná 40

572 01  Polička

tel. 723 089 261

e-mail: kvetnazahrada@seznam.cz

 

------------------------------------------

Podpořeno Nadací ČEZ

logo Nadace ČEZ

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 8
TÝDEN: 260
CELKEM: 116096

Navigace

Obsah

 

Květná Zahrada, z.ú. zahájila v roce 2010 aktivity v oblasti sociálního podnikání.

Sociální podnikání mělo zpočátku přímou vazbu na činnost Domu na půl cesty, kde většina klientů pracovala přímo na statku v nejrůznějších zemědělských činnostech. Při současném počtu 14 klientů a potřebě poskytnout jim kromě ubytování také soustavnou práci, která je základem jejich socializace, spolupracuje Květná Zahrada při obstarávání práce s řadou subjektů - obcemi, úřady, firmami apod. a vykonává další, především fyzicky náročnější práce - úklidy veřejných prostranství, parkovišť, okolí komunikací, údržbové práce, stěhování, drobné lesní činnosti - pálení klestí, vyžínání trávy, výsadby stromků apod.

Pro každou firmu jsou vždy  rozhodující kromě ceny a kvality práce především reference. Například v roce 2011 provedla Květná Zahrada pro město Svitavy jarní úklid - zametání komunikací, chodníků a prostranství, dále údržbu veřejné zeleně (pletí záhonů) a další práce (nátěry zábradlí). V roce 2012 se pracovníci Květné Zahrady opět podíleli na jarním úklidu města a dále provádějí práce pro Mikroregion Svitavsko (údržba informačních cedulí naučné stezky, drobné opravy a úklidy), dále probíhá dlouhodobá spolupráce s Technickými službami města Svitav. Sdružení dále provádí úklidové práce v areálu Zemědělského družstva Květná a ve spolupráci s Technickými službami obce Květná se podílí na údržbě ploch vojenských areálů v Květné a v Moravské Třebové. Od roku 2013 jsme připravovali otevření sýrárny, která zahájila činnost v květnu 2014. V roce 2016 připravujeme otevření výrobny marmelád, džemů, sušeného ovoce a hub, možná stihneme i pekárnu. V roce 2017 bychom rádi rozšířili chov hospodářských zvířat a provozovali také malou drůbežárnu.

Nosným tématem našeho sociálního podnikání je tzv. „prostupné zaměstnávání“, což je způsob, jakým pomáháme mladým lidem z našeho Domu na půl cesty Květná získat a udržet si pracovní návyky. Systém má 4 fáze a celý průběh trvá rok až rok a půl. První fází je pracovní terapie, pomocí které zjistíme, kdo o práci opravdu stojí, další fází je zaměstnání v našem sociálním podniku, třetí fází je absolvování dlouhodobé stáže v některé z partnerských firem a poslední fází je vstup na volný trh práce.  

V rámci našeho sociálního podnikání poskytujeme možnost ubytování přímo v areálu naší Farmy Květná. Nabízíme prostory pro pořádání školení a vzdělávání. V rámci svých aktivit provozujeme internetový portál www.ospod.cz a připravujeme provoz dalších portálů a informačních služeb.