logo

Název:

Prostupné zaměstnávání

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007483

Částka: 4 668 750,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2019

Cílová skupina

· Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

· Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Region: území MAS Poličsko

Popis projektu:

Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních potřeb cílové skupiny a významně mohou přispět ke zlepšení jejich situace. Projekt umožňuje cílové skupině zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce. Účastníci projektu budou navíc podpořeni mzdovými příspěvky, které budou kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce. Realizací projektu lze předejít sociální exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, což jsou velmi časté jevy, jež se u cílové skupiny vyskytují. Do projektu se zapojí celkem 6 osob. V rámci projektu budou cílové skupině nabídnuty tyto aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce:

1. Aktivizačně/motivační program

2. Bilanční diagnostika

3. Profesní vzdělávání

4. Individuální adresná péče o účastníky/ice s cílem uplat-nění po celou dobu trvání pro-jektu

5. Dotované zaměstnání - mzdové příspěvky pro zaměs-tnavatele, stáže ve firmách

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integ-race cílové skupiny na trh prá-ce, tzn. uplatnění co možná největšího počtu osob z cílové skupiny.

Dílčí cíle:

Motivace/aktivizace účastní-ků/nic projektu (obnova a posí-lení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat)

Zvýšení kvalifikace a tím zvý-šení šancí na trhu práce.

Individuální podpora a po-radenství cílové skupiny pro zahájení zaměstnání.

Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 64
TÝDEN: 135
CELKEM: 186041

Navigace

Obsah

Nabízíme komunitní místnost pro pořádání vašeho školení nebo kurzu, pro cca 25 osob. Samozřejmě záleží i na tom, jakou činnost budete vykonávat...

 

  komunitkakomunitka

 

Vedle komunitní místnosti se nachází kuchyň pro možné stravování.

 

kuchyň

   

Akce, které již proběhly: 

 

http://www.svitavy.cz/cs/m-1676-sikana-jako-tezka-porucha-vztahu-ve-skupine-druha-cast-vycviku-v-kvetne-zahrade/

 

http://www.svitavy.cz/cs/m-1605-prevence-sikanovani-a-bezpecne-klima-ve-tride-vycvik-pro-pedagogicke-a-socialni-pracovniky/

 

http://www.svitavy.cz/cs/m-1022-setkani-dobrovolniku-v-kvetne-zahrade/

 

NAŠE KURZY

Od podzimu 2013 bychom rádi u nás na statku pořádali kurzy řemeslné výroby - především zpracování vlny (předení, pletení, plstění), protože to je nám přeci jen nejbližší...

Na fotce je paní Jonáková, majitelka Síně řemesel v Poličce a naše lektorka zpracování vlny... 

 

paní Jonáková

 

Máme k dispozici i lektorky, ovládající i jiné techniky, například pletení košíků z pedigu, zpracování fima, výrobu mýdel, svíček apod. 

Fotky z prvního "kurzu", kdy košíky pletli naši kluci a holky společně s dobrovolníky... 

 

pletení košíků z pedigu pletení košíků z pedigu pletení košíků z pedigu

 

Kurz samozřejmě můžeme také nachystat "na klíč", podle Vašich představ (a našich možností). Stačí, když nám napíšete...

 

Pokud chcete dostávat naše nabídky školení, napište nám, zařadíme Vás do adresáře.

:-)