logo

Název:

Prostupné zaměstnávání

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007483

Částka: 4 668 750,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2019

Cílová skupina

· Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

· Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Region: území MAS Poličsko

Popis projektu:

Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních potřeb cílové skupiny a významně mohou přispět ke zlepšení jejich situace. Projekt umožňuje cílové skupině zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce. Účastníci projektu budou navíc podpořeni mzdovými příspěvky, které budou kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce. Realizací projektu lze předejít sociální exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, což jsou velmi časté jevy, jež se u cílové skupiny vyskytují. Do projektu se zapojí celkem 6 osob. V rámci projektu budou cílové skupině nabídnuty tyto aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce:

1. Aktivizačně/motivační program

2. Bilanční diagnostika

3. Profesní vzdělávání

4. Individuální adresná péče o účastníky/ice s cílem uplat-nění po celou dobu trvání pro-jektu

5. Dotované zaměstnání - mzdové příspěvky pro zaměs-tnavatele, stáže ve firmách

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integ-race cílové skupiny na trh prá-ce, tzn. uplatnění co možná největšího počtu osob z cílové skupiny.

Dílčí cíle:

Motivace/aktivizace účastní-ků/nic projektu (obnova a posí-lení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat)

Zvýšení kvalifikace a tím zvý-šení šancí na trhu práce.

Individuální podpora a po-radenství cílové skupiny pro zahájení zaměstnání.

Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 59
TÝDEN: 130
CELKEM: 186036

Navigace

Obsah

 

Jak šla postupně rekonstrukce statku aneb od roku 2005 je to dlouhá cesta...

 

2005

 

Tak takhle nějak to tu vypadalo, když jsme přišli poprvé... mnohdy bylo potřeba na pomoc přizvat bagr...

 

rekonstrukce     rekonstrukce

rekonstrukce     rekonstrukce     rekonstrukce

 

2006

 

Bylo potřeba zkontrolovat krovy, vyměnit trámy, udělat nové podlahy, předělat schody do patra - do budoucích prostor pro naše klienty.

 

chodba k pokojům     kontrola krovů    schody do patra

prostoy - statek     prostory na statku

  

 

2007

 

Nejvíc "zabrat" nám v roce 2007 dala rekonstrukce střechy v přední části - tj. v části určené k ubytování našich klientů.

 

oprava střechy     oprava střechy
 

Díky dotačním titulům z Pardubického kraje, nadačním fondům (např. Nadace Jistota Komerční banky) i soukromým subjektům se podařila výměna větší části střešní krytiny. Zároveň s tím byly zkontrolovány a vyměněny poškozené části krovů.

 

Oprava střechy ovšem nezastavila práce na nových prostorách pro klienty. V pokojích byly dodělány rozvody elektřiny, dokončena výměna oken a dveří. V připravených prostorách byly vybudovány dvě koupelny a dvě toalety.

 

prostory pro klienty     prostory pro klienty

 

Na konci roku 2007 byly ubytovací prostory téměř před dokončením.

 

 

2008

 

V průběhu měsíce července 2008 se konečně podařilo to, o co jsme se všichni společně snažili od začátku - našim klientům byla předána k užívání první část zrekonstruovaných prostor.

 

Dostali k dispozici společenskou místnost, dvě toalety a dvě koupelny - jednu s vanou a druhou se sprchovým koutem. Ubytováni jsou po jednom nebo po dvou. V pokojích jsme se snažili zajistit dostatečný ubytovací komfort a zároveň zachovat původní ráz objektu.

 

koupelna klientů     pokoj klientů

 

Tím kapacita našich ubytovacích možností dosáhla osmi míst. Další postupnou rekonstrukcí (plánovanou na rok 2009) by se měla tato kapacita zvýšit až na 12 míst, která bychom mohli nabídnout zájemcům o námi poskytované služby.

 

 

2009 

 

K naší velké radosti se nám podařilo v roce 2009 zvládnout rekonstrukci další části střechy, která byla v havarijním stavu a hrozila zřícením. Velké poděkování patří pracovníkům firmy prima Polička za obětavost, neboť poslední práce byly prováděny v době, kdy rtuť teploměru klesla na -10°C, a práce v těchto podmínkách nebyla vůbec jednoduchá.

 

rekontrukce střechy - pohled zevnitř     rekonstrukce-detail     střecha-dílna

 

 

2010

 

V roce 2010 jsme se při rekonstrukci přesunuli "pod střechu". A to doslovně. V tomto roce probíhala především oprava a příprava nové komunitní místnosti, která bude následně sloužit nejen našim ubytovaným, ale i obyvatelům Květné - své zázemí by tu měli najít ti, kteří si chtějí přečíst knihu, poslechnout hudbu, podívat se na film, zahrát si třeba šipky - nebo si jen tak "pokecat" ... dále vznikla nová místnost - budoucí společná kuchyň pro obyvatele domu na půl cesty.  Také jsme připravili prostory pro ubytování skupin nebo jednotlivců - dětí z dětských domovů a obdobných zařízení, které by nás chtěly přijet navštívit, podívat se, jak se žije "venku", přijet na zkušební pobyt atd.

 

komunitní místnost     komunitní místnost

 

Nejvíc "zabrat" nám dalo topení - od podzimu je v provozu nový kotel, který vytápí větší část objektu - především prostory pro ubytování klientů.

 

kotel na vytápění prostor statku

 

 

2011

 

V letošním roce pokračujeme na dokončovacích pracech na komunitní mísnosti a na nové společné kuchyni pro naše klienty.

 

komunitní místnost     vchod z kuchyně do komunitky     společná kuchyň

 

Jak zůstane trocha času (a taky peněz), upravuje se i "pavlač".

 

schody na pavlač     pavlač     pavlač

 

 

2012

 

Rok 2012 je ve znamení dokončení rekonstrukce místnosti pro možné ubytování až 10 osob (pro pobytové a vzdělávací akce).  K dispozici mají v rámci ubytovací místnosti koupelnu se sprchovým koutem a vedle této místnosti dvě toalety. samozřejmostí je  možnost používání zařízené kuchyně.

 

pokoj pro ubytování hostů     pokoj pro ubytování hostů

 

Začátkem měsíce srpna 2012, po sedmi letech od založení Domu na půl cesty Květná, jsme dokončili rekonstrukci poslední střechy statku. Střecha byla rekonstruována díky finančnímu daru Nadace Jistota Komerční banky, a.s.

 

Ještě jednou děkujeme přátelům z Nadace Jistota KB, za dlouhodobou podporu a přízeň.

 

Zároveň si naše poděkování samozřejmě zaslouží i firma, která  rekonstrukci pečlivě provedla - ing. Jiří Tropp, Lažhot. 

 

oprava poslední střechy - hotovo oprava střechy 2012 - průběh

 

2014

 

20. května 2014 proběhlo symbolické zakončení rekonstrukce objektu historického statku Občanského sdružení Květná Zahrada. 

 

Statek a přilehlá stodola byly rekonstruovány od roku 2005, a to celkovou částkou asi 5 mil. Kč. Finančně se na rekonstrukci podíleli: francouzská nadace Saint Gobain Initiatives, Pardubický kraj, Nadace O2, Nadace Jistota Komerční banky, partnerská města Svitavy, Litomyšl, Polička a Moravská Třebová, obec Květná, manželé Markovi, společnost Fortech a další drobní přispěvovatelé a přiznivci. Samotné sdružení se podílelo částkou asi 500.000,- Kč.

 

Akce se zúčastnili zástupci Pardubického kraje, radní Ing. Pavel Šotola a Ing. Václav Kroutil, starosta a místostarosta města Svitavy Mgr. David Šimek a JUDr. Miloš Vízdal, starosta města Moravská Třebová JUDr. Miloš Izák, starosta města Polička pan Jaroslav Martinů, místostarosta města Litomyšl pan Radomil Kašpar, starosta obce Květná Ing. Petr Škvařil, zástupkyně největšího investičního sponzora rekonstrukce - nadace Saint Gobain Initiatives - paní Jitka Vlčková-Říhová a paní Jana Kalášková, dále členové a zaměstnanci Občanského sdružení Květná Zahrada a další hosté.

 

Po přivítání starostou obce Květná představil předseda sdružení Mgr. Ferdinand Raditsch historii, současnost a vize sdružení, hosté si prohlédli areál sdružení a po krátkém občerstvení zazvoněním na zvon byla symbolicky odstartována další etapa v práci a činnostech sdružení. 

 

O této akci napsal článek Svitavský deník, regionální vydání MF Dnes a byla natočena reportáž regionální televizí CMS TV.

 

Představujeme vám několik fotografií z uvedené akce a odkazy na uvedené články.

 

http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/na-statku-v-kvetne-ukazuji-cestu-jak-delat-praci-dobre-20140523.html

 

http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/78117/v-kvetne-pomahaji-mladym-lidem-znovu-zacit

 

Článek MF Dnes - dokument

 

předání nových prostor

předání nových prostor

předání rekonstrukce

*****

:-)