logo

Název:

Prostupné zaměstnávání

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007483

Částka: 4 668 750,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2019

Cílová skupina

· Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

· Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Region: území MAS Poličsko

Popis projektu:

Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních potřeb cílové skupiny a významně mohou přispět ke zlepšení jejich situace. Projekt umožňuje cílové skupině zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce. Účastníci projektu budou navíc podpořeni mzdovými příspěvky, které budou kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce. Realizací projektu lze předejít sociální exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, což jsou velmi časté jevy, jež se u cílové skupiny vyskytují. Do projektu se zapojí celkem 6 osob. V rámci projektu budou cílové skupině nabídnuty tyto aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce:

1. Aktivizačně/motivační program

2. Bilanční diagnostika

3. Profesní vzdělávání

4. Individuální adresná péče o účastníky/ice s cílem uplat-nění po celou dobu trvání pro-jektu

5. Dotované zaměstnání - mzdové příspěvky pro zaměs-tnavatele, stáže ve firmách

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integ-race cílové skupiny na trh prá-ce, tzn. uplatnění co možná největšího počtu osob z cílové skupiny.

Dílčí cíle:

Motivace/aktivizace účastní-ků/nic projektu (obnova a posí-lení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat)

Zvýšení kvalifikace a tím zvý-šení šancí na trhu práce.

Individuální podpora a po-radenství cílové skupiny pro zahájení zaměstnání.

Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 56
TÝDEN: 127
CELKEM: 186033

Navigace

Obsah

 

UBYTOVÁNÍ U NÁS

 

Chtěli bychom Vám nabídnout možnost si odpočinout od rušných pracovních chvil, proto Vám nabízíme možnost ubytování u nás na statku.

 

K dispozici máme:

 

1) samostatný apartmán s 8 lůžky ve dvou ložnicích, kuchyňkou, jídelním a obývacím koutem a příslušenstvím

 

AT-ložnice

AT-jídelna

AT-schodiště

AT-koupelna

 

2) dále nabízíme 9 lůžek v samostatném pokoji. K  pokoji patří koupelna  se  sprchovým koutem a dvě toalety. Dále nabízíme zařízenou kuchyň.

 

ubytování 

 

3) nebo -  15-20 míst na matracích ve spa-cáku v sousední komunitní místnosti.

 

komunitka

 

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat na tel. 723 089 261 nebo e-mailem: kvetnazahrada@seznam.cz.

 

ubytování

 

Těšíme se na Vás :-)