logo

Název:

Prostupné zaměstnávání

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007483

Částka: 4 668 750,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2019

Cílová skupina

· Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

· Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Region: území MAS Poličsko

Popis projektu:

Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních potřeb cílové skupiny a významně mohou přispět ke zlepšení jejich situace. Projekt umožňuje cílové skupině zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce. Účastníci projektu budou navíc podpořeni mzdovými příspěvky, které budou kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce. Realizací projektu lze předejít sociální exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, což jsou velmi časté jevy, jež se u cílové skupiny vyskytují. Do projektu se zapojí celkem 6 osob. V rámci projektu budou cílové skupině nabídnuty tyto aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce:

1. Aktivizačně/motivační program

2. Bilanční diagnostika

3. Profesní vzdělávání

4. Individuální adresná péče o účastníky/ice s cílem uplat-nění po celou dobu trvání pro-jektu

5. Dotované zaměstnání - mzdové příspěvky pro zaměs-tnavatele, stáže ve firmách

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integ-race cílové skupiny na trh prá-ce, tzn. uplatnění co možná největšího počtu osob z cílové skupiny.

Dílčí cíle:

Motivace/aktivizace účastní-ků/nic projektu (obnova a posí-lení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat)

Zvýšení kvalifikace a tím zvý-šení šancí na trhu práce.

Individuální podpora a po-radenství cílové skupiny pro zahájení zaměstnání.

Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 58
TÝDEN: 129
CELKEM: 186035

Navigace

Obsah

 

Život na statku má svůj pevný řád, a to i ve zdánlivém chaosu, který nás doprovází. Tím řádem je pro nás každodenní rytmus péče o naše zvířata, to je to, co nás skrytě provází...

 

zvirata2    zvirata

zvirata     zvirata

 

Když někdo z těch, kteří tu bydlí, nemá práci, pracuje na statku, protože pracovat se prostě musí ... nebo chodit do školy ... nebo se jen tak flákat (to určitě taky jde, ale ne u nás na statku). Roční doby nesou různé druhy prací - jarní úklidy, letní sena, podzimní příprava dříví a zimní "oblíbené" úklidy sněhu ..

 

zivot     život na statku     zivot

drivi     brambory     brambory

 

Každé roční období s sebou přináší ale i jiné radosti - třeba zimní zabíjačky...

 

zabíjačka     zabijacka

 

Vždycky si musíme přece najít čas i na odpočinek, zábavu, koníčky a srandu...

 

 život na statku    život na statku     život na statku

 

život na statku     život na statku     život na statku

 

Žijeme prostě na statku a nejsme žádní pitomci :-)

 

život na statku  

 

V roce 2011 jsme (věříme) položili základy pro novou tradici - pořádání "Živého betlému" - aneb Vyprávění o tom, jak to bylo ...

Dne 17.12.2011 jsme se (snad prý v poměrně "hojném" počtu) sešli u statku, abychom si všichni společně poslechli vyprávění o betlémské hvězdě. o Josefovi a Marii, o Jezulátku... A přestože bylo chvílemi opravdu hodně nevlídné počasí, poslouchali i děti se zaujetím...

 betlém 

 betlém    betlém     betlém

 

Po skončení měli všichni návštěvníci možnost prohlédnout si prostory Domu na půl cesty, shlédnout prezentaci o tom, jak se postupně mění "tvář" statku, zahřát se grogem (děti samozřejmě čajem :-)) nebo i jen tak se chvíli zastavi a popovídat si se sousedy v předvánočním čase.

 

betlém    betlém    betlém

 

Zveme vás na další ...