Svatojánské slavnosti v Květné Zahradě

Otevření Projektového centra projektu Hledáme řešení v Moravské Třebové

V úterý 28. července 2020 proběhlo oficiální zahájení provozu Projektového centra v rámci projektu „Hledáme řešení v Moravské Třebové“.

Otevření Projektového centra se zúčastnili hosté z Pardubického kraje (pan Pavel Šotola, radní pro sociální oblast a neziskový sektor, paní Helena Zahálková vedoucí odboru sociálních věcí), zástupci Města Moravská Třebová (pan Miloš Mička, starosta, pan Petr Frajvald, místostarosta odpovědný za sociální politiku a zaměstnanost a paní Tereza Sísová, tajemnice městského úřadu), členové Správní rady realizátora projektu Květné Zahrady (pan Erich Stündl, pan Miloš Izák, pan Petr Škvařil), zástupkyně Agentury pro sociální začleňování (paní Anita Stanislavová), zástupci dalších subjektů (Diecézní charity Moravská Třebová, zástupci SKP centra Pardubice a zástupce Komunitního centra Moravská Třebová) a pracovnice realizátora projektu – Květné Zahrady, z.ú.

Projekt má pomoci lidem z ohrožených skupin se začleňováním do společnosti. Do ohrožených skupin patří etnické menšiny, také absolventi, matky samoživitelky po rodičovské dovolené, osoby starší 55 let, lidé se zdravotním postižením nebo s dluhy.

Příměstský tábor

Malý sedlák

V červenci roku 2020 proběhl na našem statku první ročník příměstského tábora. Děti se účastnily péče o hospodářská i domácí zvířata, projely se v kočáře a mohly si dokonce vyzkoušet práci s tažným koněm. Činnosti probíhaly pod odborným dohledem Katky Mudré a Patrika Šandora (Květná Zahrada). Dr. Ivana Fridrichová-Sýkorová (Květná Zahrada) poutavě vyprávěla o naší zemědělské minulosti. Drcení obilí na zaručeně „pravé“ pravěké zrnotěrce bylo i přes namáhavost velice zábavné a všichni měli radost z nadrcené mouky. Hezké výrobky si děti odnesly z výroby pravěké keramiky pod vedením paní Aleny Čechmánkové (Polička).

Počasí nám ne vždy přálo a tak jsme za deště upekli v prostorách naší sušárny naprosto báječné koláče. Dopolední pečení vedla lektorka Marie Filipi (Polička). Děti velice chválila za jejich šikovnost a snahu. Dílo se podařilo – všichni si pochutnali. Děti měly navíc možnost vidět podkovávání koní, jehož práci sledovali s velkým nadšením a také práci vesnického kováře. 

Jako na každém táboře i u nás nechyběly zábavné hry. 

Previous
Next