Středisko výchovné

péče ALFA

Květná Zahrada, z.ú. je zřizovatelem Střediska výchovné péče Svitavska „ALFA“. Středisko výchovné péče Svitavska ALFA je školským poradenským zařízením, které poskytuje od školního roku 2014/15 preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich soustavné přípravy na budoucí povolání (do max. 26 let).

Péče je poskytována na území celého okresu Svitavy, detašovanými pracovišti v Poličce, Moravské Třebové, Jevíčku, Litomyšli a ve Svitavách. Formy péče jsou ambulatní, celodenní, internátní a terénní.

Internátní oddělení pro osm dětí pracuje od podzimu 2019 v Květné. Středisko přijímá do péče klienty, u nichž je dominantní porucha chování, ale nenastal u nich důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy.

Zároveň je snahou cílenými postupy předcházet vzniku či prohlubování výchovných problémů.


K hlavním obtížím, které středisko řeší, patří: školní problémy, problémy v rodině, osobnostní a psychické problémy, počátky zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projevy asociálního chování.

Své služby poskytuje středisko dětem, mladistvým, rodičům, pedagogům a dalším výchovným subjektům.

 Internátní oddělení pro 8 dětí pracuje od podzimu 2019 v Květné.

SVP najdete od 1. 9. 2014 ve Svitavách , ul. Purkyňova 1 – budova bývalého internátu střední zdravotnické školy vedle Policie ČR, ve druhém patře. 

Oficiální sídlo Střediska výchovné péče ALFA je: Květná č.p. 40, 572 01 pošta Polička.

Výstavba Internátního oddělení Střediska výchovné péče Svitavska

Na projekt jsme obdrželi grant od Saint-Gobain Foundation v roce 2019 – 900 000,- Kč, celkové náklady na projekt byly 1 002 233 Kč.

Fotografie ubytování