Podpůrná rodičovská skupina

Květná Zahrada realizuje od roku 2016 projekt prorodinných aktivit – tzv. podpůrnou rodičovskou skupinu, tedy setkání s rodiči ohrožených nebo rizikových dětí. Jedná se o velmi potřebnou a úspěšnou činnost, nezbytnou pro zdárný průběh nápravy situace rodiny a dítěte.

Podpůrná rodičovská skupina je realizována v souladu s pověřením pro výkon sociálně-právní ochrany dětí – v rámci poradenské činnosti pořádáme přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

Její náplní a cílem je podpora reálných a efektivních rodičovských kompetencí a výchovných strategií, a to včetně podpory osobního rozvoje rodičů a dětí.

Aby byla naše práce úspěšná, musíme velmi úzce spolupracovat s rodinami dětí, OSPODy, školami, PPP, SVP, terapeuty a dalšími subjekty. Toto vše stojí nemalé finanční prostředky a současně víme, že bez takto komplexního přístupu nemá naše práce význam a efekt.

V roce 2019 ukončil ZDVOP Květináč z finančních důvodů svou činnost. Ta je nahrazena zřízením internátního oddělení Střediska výchovné péče Svitavska, a to včetně vlastní rodičovské skupiny (od září 2019).

Podpůrná rodičovská skupina je otevřenou skupinou, to znamená, že se jí může zúčastňovat každý rodič, který to potřebuje, a to kdykoliv v průběhu roku. Je zajišťována pro rodiče bezplatně. Skupina je vedena dvěma zkušenými lektory – terapeutkou a sociálním pedagogem.
V případě zájmu o další informace nebo účast ve skupině nás kontaktujte.