Resocializační a obdobné programy

Cílovou skupinou programu jsou děti ve věku 9 až 14 let, které jsou v péči kurátorů pro děti a mládež zejména z těchto důvodů: chovají se rizikovým způsobem, prostředí, v němž žijí či se pohybují, je samo rizikovým, páchají vícečetné přestupky, mají nařízeno výchovné opatření. Do vymezené cílové skupiny nejsou zahrnuti klienti s diagnostikovanou závažnou duševní chorobou a uživatelé tzv. „tvrdých“ drog.

Program vyhlašuje Pardubický kraj od roku 2018 každoročně.

„Pardubický kraj – Resocializační program pro děti ohrožené rizikovým způsobem života 2019“

V roce 2019 ve městech Česká Třebová, Chrudim, Polička, Králíky, Lanškroun, Moravská Třebová, Přelouč a Žamberk

Cílovou skupinou jsou děti ve věku 9 až 14 let, které jsou v péči kurátorů pro děti a mládež zejména z těchto důvodů: chovají se rizikovým způsobem, prostředí, v němž žijí či se pohybují, je samo rizikovým, páchají vícečetné přestupky, mají nařízeno výchovné opatření. Do vymezené cílové skupiny nejsou zahrnuti klienti s diagnostikovanou závažnou duševní chorobou a uživatelé tzv. „tvrdých“ drog.
Program se zaměřoval na příčiny delikventního chování cílové skupiny, respektive účastníků, jejich následky a směřuje k pochopení a pozitivní změně, to je osvojení si žádoucích vzorců chování a nových způsobů řešení zátěžových situací.
Kurz byl zaměřen zejména na posílení kompetencí jednotlivých dětí ke zvládání zátěžových situací a zdravému fungování ve společnosti. Tematicky byl program orientován na vybrané, potenciálně rizikové oblasti, individuální příčiny rizikového chování a jeho následky, například nezájem rodičů, vědomí vlastní role a vlastní hodnoty, práce s vlastní agresí, zvládání zátěžových situací a zdravé fungování ve společnosti, případně další témata dle zájmu OSPOD.

„Pardubický kraj – Resocializační program pro děti ohrožené rizikovým způsobem života 2018“

V roce 2018 realizovala tento program ve městech Chrudim, Lanškroun, Polička, Ústí nad Orlicí a Žamberk.

Cílovou skupinou jsou děti ve věku 9 až 14 let, které jsou v péči kurátorů pro děti a mládež zejména z těchto důvodů: chovají se rizikovým způsobem, prostředí, v němž žijí či se pohybují, je samo rizikovým, páchají vícečetné přestupky, mají nařízeno výchovné opatření. Do vymezené cílové skupiny nejsou zahrnuti klienti s diagnostikovanou závažnou duševní chorobou a uživatelé tzv. „tvrdých“ drog.
Program se zaměřoval na příčiny delikventního chování cílové skupiny, respektive účastníků, jejich následky a směřuje k pochopení a pozitivní změně, to je osvojení si žádoucích vzorců chování a nových způsobů řešení zátěžových situací.
Kurz byl zaměřen zejména na posílení kompetencí jednotlivých dětí ke zvládání zátěžových situací a zdravému fungování ve společnosti. Tematicky byl program orientován na vybrané, potenciálně rizikové oblasti, individuální příčiny rizikového chování a jeho následky, například nezájem rodičů, vědomí vlastní role a vlastní hodnoty, práce s vlastní agresí, zvládání zátěžových situací a zdravé fungování ve společnosti, případně další témata dle zájmu OSPOD.