Programy pro školy

Otevřený Statek

Hlavním cílem je naučně-populární a praktické poznání života na zemědělském statku. Jedná se o prohlídky stájí s hospodářskými zvířaty – spojené s výkladem, ukázky práce s koňmi, činnosti venkovského kováře a vysvětlení způsobu poznání života našich předků v minulosti. Kromě ukázek funkce vesnické usedlosti klademe důraz na vysvětlení činností spojených se získáváním potravy, a to jak dnes, tak v minulosti. 

Další informace k projektu naleznete v letáku

Vzdělávání pedagogů

Květná Zahrada realizuje semináře a workshopy pro pedagogy škol a školských zařízení z regionu okresu Svitavy. Jejich cílem je zvyšování pedagogických kompetencí při práci zejména s rizikovými a ohroženými dětmi a jejich rodinami.

V rámci aktivit Místní akční skupiny Poličsko spolupracuje Květná Zahrada na aktivitách Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO II. 

Odkaz na stránku plánu naleznete zde.