Od roku 2010 jsme realizovali řadu projektů podpořených z Evropských fondů. Projekty byly zaměřeny na zaměstnávání vybraných skupin osob, na podporu osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených, na nákup zařízení či vybavení, na stavbu nového domu na půl cesty a některé další aktivity. Vzhledem k bohatým zkušenostem, nabízíme konzultace, přípravu a řízení projektů z operačního programu Zaměstnanost+ (OPZ+), zejména v oblastech sociálního začleňování a sociálního podnikání.​
Vzhledem k bohatým zkušenostem, nabízíme konzultace, přípravu a řízení projektů z operačního programu Zaměstnanost+ (OPZ+), zejména v oblastech sociálního začleňování a sociálního podnikání.

V připadě zájmu se na nás obraťte prostřednictvím e-mailu projekty.eu@kvetnazahrada.cz, nebo na tel. +420 723 089 261