Vzhledem k bohatým zkušenostem, nabízíme konzultace, přípravu a řízení projektů z operačního programu Zaměstnanost+ (OPZ+), zejména v oblastech sociálního začleňování a sociálního podnikání.

V připadě zájmu se na nás obraťte prostřednictvím e-mailu projekty.eu@kvetnazahrada.cz, nebo na tel. +420 723 089 261