Sociální podnikání v Květné Zahradě

Sociální podnikání Květné Zahrady, z.ú. je zaměřeno na zaměstnávání sociálně rizikových a ohrožených mladých lidí a dalších potřebných skupin osob – nad 50 let, dlouhodobě nezaměstnaných, osob se zdravotním handicapem apod.

Hlásíme se k principům sociálního podnikání tak, jak jsou definovány v České republice, například zde.

Jaká aktivita v oblasti našeho sociálního podnikání vás zajímá?