Sociální podnikání v Květné Zahradě

Sociální podnikání Květné Zahrady, z.ú. je zaměřeno na zaměstnávání těchto znevýhodněných skupin osob – uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok;  uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky minimálně 12 měsíců; osoby se základním vzděláním, etnické menšiny, rodiče samoživitelé, osoby z jiného sociokulturního prostředí, osoby bez přístřeší, osoby se závislostmi; osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení; osoby se zdravotním postižením podle §67 zákona č.435/2004 Sb. O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

V současné době představují zaměstnanci z uvedených cílových skupin více než 39% všech zaměstnanců naší organizace.

 

Hlásíme se k principům sociálního podnikání tak, jak jsou definovány v České republice, například zde.

Jaká aktivita v oblasti našeho sociálního podnikání vás zajímá?