Sociální práce, výchovné a vzdělávací činnosti

Hlavní činností Květné Zahrady je poskytování sociálních, poradenských, vzdělávacích a obdobných služeb vybraným cílovým skupinám (mladým lidem 18-29 let, rodinám, dětem, osobám ohroženým sociálním vyloučením, pedagogům, odborníkům v oblasti sociální práce, apod.). Služby jsou určeny především obyvatelům měst a obcí okresu Svitavy.

Práce s ohroženými a rizikovými dětmi a s jejich rodinami je jednou z nejdůležitějších oblastí sociální práce vůbec.

Ze zkušeností z práce s mladými dospělými v domu na půl cesty víme, že je podstatně efektivnější pracovat s dětmi a jejich rodinami, které s pomocí intervencí či krátkodobých opatření alespoň základním způsobem naplňují své funkce či jejich podstatnou část, než řešit následky nefunkční výchovy, institucionální péče a podobných jevů.

Našim cílem je na základě poptávky v regionu vytvářet flexibilní portfolio služeb a podpůrných aktivit, které pomohou dětem a jejich rodinám, úřadům a institucím i dalším subjektům tak, aby výsledkem byl maximální počet sanovaných problémů, odstraněných ohrožení, efektivních řešení a postupů.

Ve své práci se zaměřujeme zejména a především na děti a jejich rodiny a efektivní spolupráci s úřady, institucemi, dalšími zařízeními a subjekty. V oblasti práce s uvedenými dětmi je více než kde jinde důležitý koordinovaný přístup, široká spolupráce všech relevantních subjektů a vzájemný respekt a pochopení. To jsou pro nás základní principy, na kterých svou práci stavíme.