Spuštění projektu na Hithitu

Květná Zahrada spustila 18. 2. 2021 svůj 45 denní projekt na portálu Hithit. Cílem projektu je získat podporu veřejnosti prostřednictvím odměn, které si lidé koupí a podpoří tak naši činnost.
Doufáme, že se tak podaří alespoň z části nahradit finanční výpadek, který nám vzniknul loni v souvislosti se situací v ČR a uzavřením některých našich činností, což nám způsobilo odhadovanou ztrátu v příjmech ve výši cca 500 000,- Kč. Prosím šiřte odkaz na náš projekt Hithit - Pomůžeme Květné Zahradě napříč svými známými a přáteli, podpořte nás, udělejte cokoli, co je vám milé a nám pomůže.

Květná Zahrada na Scuk.cz

Nově nás najdete na Scuk.cz! Vaše oblíbené dobroty najdete na našem profilu - KVĚTNÁ FARMA. A až objednáte, Scuk vám je zdarma doručí na vámi vybrané výdejní místo. Tam už si je jen vyzvednete a můžete se pustit do hodování.

Otevření Projektového centra projektu Hledáme řešení v Moravské Třebové

V úterý 28. července 2020 proběhlo oficiální zahájení provozu Projektového centra v rámci projektu „Hledáme řešení v Moravské Třebové“.

Otevření Projektového centra se zúčastnili hosté z Pardubického kraje (pan Pavel Šotola, radní pro sociální oblast a neziskový sektor, paní Helena Zahálková vedoucí odboru sociálních věcí), zástupci Města Moravská Třebová (pan Miloš Mička, starosta, pan Petr Frajvald, místostarosta odpovědný za sociální politiku a zaměstnanost a paní Tereza Sísová, tajemnice městského úřadu), členové Správní rady realizátora projektu Květné Zahrady (pan Erich Stündl, pan Miloš Izák, pan Petr Škvařil), zástupkyně Agentury pro sociální začleňování (paní Anita Stanislavová), zástupci dalších subjektů (Diecézní charity Moravská Třebová, zástupci SKP centra Pardubice a zástupce Komunitního centra Moravská Třebová) a pracovnice realizátora projektu – Květné Zahrady, z.ú.

Projekt má pomoci lidem z ohrožených skupin se začleňováním do společnosti. Do ohrožených skupin patří etnické menšiny, také absolventi, matky samoživitelky po rodičovské dovolené, osoby starší 55 let, lidé se zdravotním postižením nebo s dluhy.

Příměstský tábor

Malý sedlák

V červenci roku 2020 proběhl na našem statku první ročník příměstského tábora. Děti se účastnily péče o hospodářská i domácí zvířata, projely se v kočáře a mohly si dokonce vyzkoušet práci s tažným koněm. Činnosti probíhaly pod odborným dohledem Katky Mudré a Patrika Šandora (Květná Zahrada). Dr. Ivana Fridrichová-Sýkorová (Květná Zahrada) poutavě vyprávěla o naší zemědělské minulosti. Drcení obilí na zaručeně „pravé“ pravěké zrnotěrce bylo i přes namáhavost velice zábavné a všichni měli radost z nadrcené mouky. Hezké výrobky si děti odnesly z výroby pravěké keramiky pod vedením paní Aleny Čechmánkové (Polička).

Počasí nám ne vždy přálo a tak jsme za deště upekli v prostorách naší sušárny naprosto báječné koláče. Dopolední pečení vedla lektorka Marie Filipi (Polička). Děti velice chválila za jejich šikovnost a snahu. Dílo se podařilo – všichni si pochutnali. Děti měly navíc možnost vidět podkovávání koní, jehož práci sledovali s velkým nadšením a také práci vesnického kováře. 

Jako na každém táboře i u nás nechyběly zábavné hry. Všichni jsme si tábor užili a už se těšíme na příští rok.

Previous
Next

V případě dotazů volejte Petru Hamalovi na tel: 604 551 429

 

Nebo piště na malysedlak@email.cz

Petr Hamal

604 551 429

Hledáme řešení v Moravské Třebové

Základní informace o projektu

Cílovou skupinou projektu jsou osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách v Moravské Třebové. Jedná se o osoby, které čelí komplexu problémů, jako jsou nezaměstnanost, diskriminace, nízká kvalifikace, nízké příjmy, špatná kvalita bydlení, špatný zdravotní stav či rozpad rodiny. Z vlastní zkušenosti víme, že se velice často jedná o osoby s exekucemi v kombinaci s nízkým vzděláním či péčí o dítě. Vzájemná a provázaná kombinace těchto problémů vytváří bludný kruh, ze kterého je pro osoby v podmínkách sociálního vyloučení obtížné až nemožné se vymanit.

Projekt přispěje u 60 osob z cílové skupiny sociálně vyloučených ve městě Moravská Třebová ke zlepšení v přístupu k zaměstnání a jeho udržení prostřednictvím poradenských a podpůrných služeb od 3/2020 do 6/2022. Konkrétně bude využito motivačních programů, poradenství k přípravě na zaměstnání a tréninkových míst k dosažení cíle zvýšení kompetencí, eliminace překážek pro vstup a udržení se na trhu práce.

Číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016193

Náklady na projekt

12 459 375,- Kč

Podpora sociálního začleňování vybraných cílových skupin na Poličsku​

Základní informace o projektu

Cílem projektu je přispět ke zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením v regionu Poličska. Hlavní náplní projektu je práce s CS prostřednictvím pracovníka podpory sociálního začleňování, který bude pracovat s CS, 

Díky individuálnímu přístupu a zjištění konkrétních potřeb bude CS podporovat v sociálním začleňování, zejména prostřednictvím podpůrných aktivit. Doba realizace projektu je v rozmezí od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2022.

Číslo projektu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015645

Náklady na projekt

2 309 375,- Kč

Během koronavirové krize jsou pozastaveny programy pro školy

O spuštění programů vás budeme včas informovat

Naše slepice nezastaví ani koronavirus. Za cenu 4 Kč za kus si u nás ve dvoře můžete koupit jejich čerstvá vejce.

Vydejte se s námi po stopách zemědělské historie

Přidejte se k nám na naší tradiční české farmě a poznejte, jak funguje,
odkud se berou potraviny na náš stůl.
Budete si moci vyzkoušet:
– péči o zemědělská zvířata (koně, poníky, krávy, ovce, kozy, prasata, králíky, drůbež)
– nadojit mléko a ochutnat sýr, který se z něj vyrábí přímo na
farmě
– uvidíte postrojování tažného koně a budete si to moci
vyzkoušet na ponících
– svezení na koni.

Zároveň se dozvíte i něco z historie
zemědělství a vyzkoušíte si výrobu
keramických nádob pravěkými postupy, bez použití
hrnčířského kruhu, drcení obilí na zrnotěrkách a pečení
chlebových hadů a placek na otevřeném ohništi.
A mnoho dalšího.

Cena tábora je 2 500,- Kč za 5 dní (Po – Pá).

 V ceně je zahrnuto:
• oběd a občerstvení
• pitný režim
• materiál na tvořivou činnost
• odměny odborným asistentům (archeoložka, výtvarnice, koňáci…).
V ceně není zahrnuto vypálení keramiky.

Termíny

13. – 17. července
27. – 31. července
10. – 14. srpna

V případě dotazů volejte Petru Hamalovi na tel: 604 551 429,

nebo piště na malysedlak@email.cz

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 3. 7. 2020 na adresu:
Květná zahrada z. ú.
Květná 40
57201

Nebo elektronicky na malysedlak@email.cz (do předmětu uveďte „příměstský tábor“)

Následně Vám na e-mail zašleme závaznou smlouvu o účasti na táboře a podrobnější organizační informace.

Petr Hamal

604 551 429

Po dobu trvání nouzového stavu prodáváme v Květné sýry s 20 % slevou.

Sleva se vztahuje na prodej v obchůdku u silnice a na prodej ze dvora na adrese Květná 40.