Příměstský tábor

Malý sedlák

Vydejte se s námi po stopách zemědělské historie

Přidejte se k nám na naší tradiční české farmě a poznejte, jak funguje,
odkud se berou potraviny na náš stůl.
Budete si moci vyzkoušet:
– péči o zemědělská zvířata (koně, poníky, krávy, ovce, kozy, prasata, králíky, drůbež)
– nadojit mléko a ochutnat sýr, který se z něj vyrábí přímo na
farmě
– uvidíte postrojování tažného koně a budete si to moci
vyzkoušet na ponících
– svezení na koni.

Zároveň se dozvíte i něco z historie
zemědělství a vyzkoušíte si výrobu
keramických nádob pravěkými postupy, bez použití
hrnčířského kruhu, drcení obilí na zrnotěrkách a pečení
chlebových hadů a placek na otevřeném ohništi.
A mnoho dalšího.

Cena tábora je 2 500,- Kč za 5 dní (Po – Pá).

 V ceně je zahrnuto:
• oběd a občerstvení
• pitný režim
• materiál na tvořivou činnost
• odměny odborným asistentům (archeoložka, výtvarnice, koňáci…).
V ceně není zahrnuto vypálení keramiky.

Termíny

13. – 17. července
27. – 31. července
10. – 14. srpna

V případě dotazů volejte Petru Hamalovi na tel: 604 551 429,

nebo piště na malysedlak@email.cz

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 3. 7. 2020 na adresu:
Květná zahrada z. ú.
Květná 40
57201

Nebo elektronicky na malysedlak@email.cz (do předmětu uveďte „příměstský tábor“)

Následně Vám na e-mail zašleme závaznou smlouvu o účasti na táboře a podrobnější organizační informace.

Petr Hamal

604 551 429

Hledáme řešení v Moravské Třebové

Základní informace o projektu

Cílovou skupinou projektu jsou osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách v Moravské Třebové. Jedná se o osoby, které čelí komplexu problémů, jako jsou nezaměstnanost, diskriminace, nízká kvalifikace, nízké příjmy, špatná kvalita bydlení, špatný zdravotní stav či rozpad rodiny. Z vlastní zkušenosti víme, že se velice často jedná o osoby s exekucemi v kombinaci s nízkým vzděláním či péčí o dítě. Vzájemná a provázaná kombinace těchto problémů vytváří bludný kruh, ze kterého je pro osoby v podmínkách sociálního vyloučení obtížné až nemožné se vymanit.

Projekt přispěje u 60 osob z cílové skupiny sociálně vyloučených ve městě Moravská Třebová ke zlepšení v přístupu k zaměstnání a jeho udržení prostřednictvím poradenských a podpůrných služeb od 3/2020 do 6/2022. Konkrétně bude využito motivačních programů, poradenství k přípravě na zaměstnání a tréninkových míst k dosažení cíle zvýšení kompetencí, eliminace překážek pro vstup a udržení se na trhu práce.

Číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016193

Náklady na projekt

12 459 375,- Kč

Během koronavirové krize jsou pozastaveny programy pro školy

O spuštění programů vás budeme včas informovat

Naše slepice nezastaví ani koronavirus. Za cenu 4 Kč za kus si u nás ve dvoře můžete koupit jejich čerstvá vejce.

Po dobu trvání nouzového stavu prodáváme v Květné sýry s 20 % slevou.

Sleva se vztahuje na prodej v obchůdku u silnice a na prodej ze dvora na adrese Květná 40.