Od roku 2009 se věnujeme také sociálnímu podnikání. Dodržujeme jeho principy, pracujeme s řadou cílových skupin, zaměstnáváme sociálně rizikové a ohrožené mladé lidi, osoby nad 50 let s dalšími handicapy, dlouhodobě nezaměstnané, osoby se zdravotním handicapem, osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené.
V rámci sociálního podnikání provozujeme farmu, sýrárnu, sušárnu ovoce s moštárnou, kuchyň, ubytování a obchůdek.

 

Principy a rozpoznávací znaky sociálního podnikání, ke kterým se hlásíme:

Název principu

Rozpoznávací znak

1. společensky prospěšný cíl

1a1. podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnávánía sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je formulován v zakládacích dokumentech​

2. sociální prospěch

2a1. podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců
2a2. podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob
2b1. zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku

3. ekonomický prospěch

3a1 alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů
3b1. manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi
3c1. tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku

4. environmentální prospěch

4a1. podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. podle principů cirkulární ekonomiky), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi

5. místní prospěch

5a1. podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby
5b1. podnik přednostně využívá místní zdroje: a) zaměstnává místní obyvatele, b) nakupuje od místních dodavatelů
5c1. podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry