Od roku 2009 se věnujeme také sociálnímu podnikání. Dodržujeme jeho principy, pracujeme s řadou cílových skupin, zaměstnáváme sociálně rizikové a ohrožené mladé lidi, osoby nad 50 let s dalšími handicapy, dlouhodobě nezaměstnané, osoby se zdravotním handicapem, osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené.

V rámci sociálního podnikání provozujeme farmu, dvě sýrárny, sušárnu a moštárnu ovoce, kuchyň, ubytování a obchůdek se smíšeným zbožím v Květné.
V rámci našeho sociálního podnikání v současné době zaměstnáváme asi 35% osob z uvedených cílových skupin.
Součástí našeho sociálního podnikání je také rozsáhlá osvěta této oblasti podnikání, spolupráce s dalšími subjekty (SoFarm, Farmářská škola, Asociace sociálního zemědělství, Pardubický kraj a další), poskytování služeb přípravy projektů sociálního podnikání a jejich následného projektového řízení a další aktivity. 

Sociální podnikání, zejména mimo chráněný trh práce, považujeme za významný nástroj udržení sociálního smíru ve společnosti.  
V rámci sociálního podnikání provozujeme farmu, sýrárnu, sušárnu ovoce s moštárnou, kuchyň, ubytování a obchůdek.

Principy a rozpoznávací znaky sociálního podnikání, ke kterým se hlásíme: