O nás

Květná Zahrada, z.ú. je organizací založenou v roce 2005, zaměřenou na efektivní pomoc a podporu ohrožených a rizikových dětí a jejich rodin a mladých lidí, kteří po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, vrací se z jiných zařízení pro péči o mládež, z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby, nebo jsou v obtížné životní situaci – bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory.

Od roku 2009 se Květná Zahrada věnuje také sociálnímu podnikání, které je zaměřeno zejména na zaměstnávání sociálně rizikových a ohrožených mladých lidí.

V uvedených oblastech se věnujeme také vzdělávací, přednáškové a osvětové činnosti. Jsme příznivci a přesvědčení propagátoři spolupráce neziskového sektoru, samosprávy, podnikatelských subjektů a široké veřejnosti.

Naše práce je postavena na principech vzájemného respektu a na poctivé snaze o co nejlepší výsledek.

Pomáháme růst…

Kontakty

Květná Zahrada, z.ú.

Květná č.p. 40 572 01 pošta Polička

IČO 27005879

Tel. +420 723 089 261

kvetnazahrada@seznam.cz

Váš vzkaz pro nás

Kontakty na vedoucí našich úseků

Kde nás najdete?

V Květné u Poličky

Na Facebooku

Napsali a řekli o nás

Videa o Květné Zahradě