Vítejte na webu

Květné Zahrady

Web je aktuálně ve výstavbě

podporují nás:

město Svitavy
město Polička
město Litomyšl
Pardubický kraj

Co děláme?

Sociální služby

od roku 2005 poskytujeme pobytovou sociální službu „Dům na půl cesty Květná“

Sociální podnikání

Od roku 2009 se věnujeme také sociálnímu podnikání.

Výchova a vzdělávání

Dlouhodobě se zabýváme otázkami výchovy dětí a vzdělávání.

Projekty ESF

Od roku 2010 jsme realizovali řadu projektů podpořených z Evropských fondů.

O nás

 

Květná Zahrada, z.ú. je organizací založenou v roce 2005, zaměřenou na efektivní pomoc a podporu:

  • ohrožených a rizikových dětí a jejich rodin 
  • mladých lidí, kteří po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, vrací se z jiných zařízení pro péči o mládež, z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby, nebo jsou v obtížné životní situaci – bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory.

V uvedených oblastech se věnujeme také vzdělávací, přednáškové a osvětové činnosti.  

Jsme příznivci a přesvědčení propagátoři spolupráce neziskového sektoru, samosprávy, podnikatelských subjektů a široké veřejnosti. 

Naše práce je postavena na principech vzájemného respektu a na poctivé snaze o co nejlepší výsledek.

 

„Všechno na světě můžete chtít, jenom nemůžete chtít, aby se vám chtělo.“
Arthur Schopenhauer

Mgr. Ferdinand Raditsch