Nový start do života

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0006993

 

zahájen: 1. 9. 2017

ukončen: 31. 8. 2019

 

popis projektu:

Projekt byl určen osobám mladším 30 let, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě (přednostně pro osoby vyrůstající bez rodin). Aktivity projektu vedou cílovou skupinu k začlenění do společnosti pomocí systematické péče, zvýšení kvalifikace, trvalé individuální podpoře, získání zaměstnání. Projekt může významně přispět ke zlepšení situace cílové skupiny (pro cílovou skupinu neexistuje systematická pomoc). Účastníci projektu budou podpořeni mzdovými příspěvky, které kompenzují znevýhodnění na trhu práce.