Projekt Podpora sociálního začleňování vybraných cílových skupin na Poličsku

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015645

 

zahájen: 1. 9. 2017

ukončen: 31. 8. 2019

 

popis projektu:

Cílem projektu bylo přispět ke zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením v regionu Poličska. Hlavní náplní projektu byla práce s CS prostřednictvím pracovníka podpory sociálního začleňování, který pracoval s cílovou skupinou, a díky individuálnímu přístupu a zjištění konkrétních potřeb byla cílová skupina podporovaná v sociálním začleňování, zejména prostřednictvím podpůrných aktivit.

Aktivity projektu byly v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č.108/2006 Sb.

Projekt byl realizován podle příslušné výzvy místní akční skupiny MAS Poličsko z.s. v rámci její strategie komunitně vedeného místního rozvoje.