Pořízení vozidla pro Dům na půl cesty Květná

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016718

 

Zahájení: 1. 6. 2021

Ukončení: 30. 9. 2023

 

Popis projektu:

Projekt „Pořízení vozidla pro Dům na půl cesty Květná“ primárně reaguje na přizpůsobení služby DPC v souvislosti s pandemií COVID-19. V této době se ukázala nedostatečná sociální infrastruktura (nízká materiálně-technická připravenost). Došlo k navýšení počtu klientů vyžadující odbornou sociální pomoc, ke zvýšení provozních nákladů, atd. Díky těmto skutečnostem vnímá KZ nezbytnost pořízení hybridního vozidla, jenž je nutný pro práci zaměstnanců s klienty DPC.