Prostupné zaměstnávání I.

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007483

 

zahájen: 1. 1. 2018

ukončen: 31. 12. 2019

 

popis projektu:

Projekt byl určen osobám mladším 30 let, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě a pro osoby s kumulací hendikepů na trhu práce. Projekt zabývající se prostupným zaměstnávání nebyl v této podobě dosud v ČR realizován. Aktivity projektu vedou cílovou skupinu díky systematické péči s individuální podporou k trvalému uplatnění na trhu práce. Projekt může významně přispět ke zlepšení situace cílové skupiny na území Poličska. Projekt byl realizován se dvěma partnery bez finančního příspěvku.

 

Projekt byl realizován podle příslušné výzvy místní akční skupiny MAS Poličsko v rámci její strategie komunitně vedeného místního rozvoje.