Prostupné zaměstnávání II.

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014267

zahájen: 1. 2. 2020

ukončen: 31.1. 2022

popis projektu:

Projekt byl určen osobám mladším 30 let, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě a pro osoby s kumulací hendikepů na trhu práce. Projekt navazoval na předchozí úspěšný projekt prostupného zaměstnávání. Aktivity projektu vedly cílovou skupinu díky systematické péči s individuální podporou k trvalému uplatnění na trhu práce. Projekt může významně přispět ke zlepšení situace cílové skupiny na území Poličska.

Projekt byl realizován podle příslušné výzvy místní akční skupiny MAS Poličsko z.s. v rámci její strategie komunitně vedeného místního rozvoje.