Prostupné zaměstnávání III

Předpokládaná realizace od 1. 2. 2023 do 31.1. 2025

 

Projekt bude navazovat na úspěšné projekty prostupného zaměstnávání. Tentokrát budeme součástí projektu “Podpora rodin a sociálního začleňování na Poličsku” (CZ.03.02.01/00/22_008/0000048) místní akční skupiny MAS Poličsko z.s. jako partneři s finančním příspěvkem.