Rekonstrukce bytového domu se zázemím pro uživatele sociální služby Dům na půl cesty v Květné

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002376

 

zahájení: 11. 7. 2016

ukončení: 31. 12. 2018

 

popis projektu: 

Projekt řeší zkvalitnění poskytování sociální služby Dům na půl cesty spočívající ve vytvoření nového, lépe vyhovujícího zázemí včetně ubytování klientů, s přímým důsledkem pro jejich úspěšné začleňování a s vazbou na projekt prostupné zaměstnávání. Nové zázemí vzniklo rekonstrukcí nevyužívaného bytového domu v Květné. Projekt představuje 1. fázi změny koncepce DPC a významně přispěje k naplňování cílů nadřazených strategií.