Hledáme řešení v Moravské Třebové

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016193

 

zahájen: 1. 3. 2020

ukončen: 31. 10. 2022

 

popis projektu:

Projekt přispěl u 70 osob z cílové skupiny sociálně vyloučených ve městě Moravská Třebová ke zlepšení v přístupu k zaměstnání a jeho udržení prostřednictvím poradenských a podpůrných služeb.

Konkrétně bylo využito motivačních programů, poradenství k přípravě na zaměstnání a tréninkových pracovních míst k dosažení cíle zvýšení kompetencí, eliminace překážek pro vstup a udržení se na trhu práce.