Rozšíření sociálního podniku Květné Zahrady, z.ú.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0006660

 

zahájení: 2. 10. 2017

ukončení: 31. 5. 2019

 

popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení souboru funkčního nábytku do výrobny marmelád, povidel a sušeného ovoce a dále pořízení pásového lisu do moštovací části uvedené provozovny. Sociální podnikání má vazbu na činnost Domu na půl cesty, kromě ubytování je tedy společnost schopna nabídnout klientům i soustavnou práci, získat a udržet si pracovní návyky. Projekt má návaznost na projekt z OP Zaměstnanost zaměřený na prostupné zaměstnávání, který je právě v realizaci.