Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji

Období realizace projektu

Zahájení realizace projektu: 01. 08. 2015

Ukončení realizace projektu: 30. 04. 2019

Účel projektu: Zajistit dostupnost vybraných služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na území Pardubického kraje a prostřednictvím těchto služeb napomáhat těmto osobám překonávat jejich nepříznivou sociální situaci a zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce.

 

Květná zahrada v rámci tohoto projektu realizovala sociální službu:

 

Domy na půl cesty – služba poskytuje ohroženým mladým dospělým ubytování na přechodnou dobu a odbornou podporu při vstupu do běžného a samostatného života. Služba je určena pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro péči o děti a mládež, náhradní rodinnou péči pro osoby, které jsou propouštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby nebo osoby z nefunkčních rodin.