Středisko výchovné péče Svitavska

Květná Zahrada, z.ú. je zřizovatelem Střediska výchovné péče Svitavska „ALFA“, které založila v roce 2014.

 

Středisko výchovné péče Svitavska ALFA je školským poradenským zařízením, které poskytuje od školního roku 2014/15 preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich soustavné přípravy na budoucí povolání (do max. 26 let). Péče je poskytována ambulantní, terénní a celodenní formou na území celého okresu Svitavy, s detašovanými pracovišti v Poličce, Moravské Třebové, Jevíčku, Litomyšli a ve Svitavách.

Středisko přijímá do péče klienty, u nichž je dominantní porucha chování, ale nenastal u nich důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. Zároveň je snahou cílenými postupy předcházet vzniku či prohlubování výchovných problémů. K hlavním obtížím, které středisko řeší, patří: školní problémy, problémy v rodině, osobnostní a psychické problémy, počátky zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projevy asociálního chování. Své služby poskytuje středisko dětem, mladistvým, rodičům, pedagogům a dalším výchovným subjektům.

SVP najdete od 1. 9. 2014 ve Svitavách , ul. Purkyňova 1 – budova bývalého internátu střední zdravotnické školy vedle Policie ČR, ve druhém patře. Oficiální sídlo Střediska výchovné péče ALFA je: Květná č.p. 40, 572 01 pošta Polička.