Najdeme řešení v Moravské Třebové

Předpokládaná realizace od 1. 4. 2023 do 30.9. 2025

 

Projekt bude navazovat na úspěšný projekt Hledáme řešení v Moravské Třebové z let 2020 – 2022. 

Projekt svými aktivitami přispívá k plnohodnotnému sociálnímu začleňování, a to díky vyšší zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti osob ze čtyř cílových skupin na trhu práce. Individuální podpora bude účastníkům poskytována v rámci provázaných aktivit komplexního programu, včetně možnosti využití tréninkových míst u partnerů projektu s finančním příspěvkem. Projekt se zaměřuje také na podporu vytvoření lokální sítě zaměstnanosti, která by měla i po ukončení realizace projektu sanovat potřeby cílových skupin.